Servicevoorwaarden - Eventbooking.top en Bee-Padel.com
10594
page-template-default,page,page-id-10594,bridge-core-3.1.2,qi-blocks-1.2.7,qodef-gutenberg--no-touch,qode-listing-3.0.7,qode-social-login-2.0.3,qode-membership-navigation-over-title,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-9243

Algemene Voorwaarden EVENTBOOKING.TOP en BEE-PADEL.com

Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Eventbooking.top en Bee-padel.com en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn via de website (gezamenlijk aangeduid als de “Website”). De Website is eigendom van en wordt beheerd door Scarab Lounge SL (Eventbooking.top en Bee-padel.com). De Website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw acceptatie zonder wijziging van alle hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen en alle andere bedrijfsregels, beleidsregels (inclusief, maar niet beperkt tot, het Privacybeleid van Eventbooking.top en Bee-padel.com) en procedures die van tijd tot tijd door Eventbooking.top en Bee-padel.com op deze site kunnen worden gepubliceerd (gezamenlijk het “Akkoord”).

Lees dit Akkoord zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot de Website of deze gebruikt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de website te gebruiken, stemt u in met gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van dit Akkoord. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van dit Akkoord, mag u de Website niet openen of geen gebruik maken van de diensten. Als deze voorwaarden en bepalingen als een aanbod van Eventbooking.top en Bee-padel.com worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Website is alleen beschikbaar voor personen van ten minste 6 jaar oud.

Uw Eventbooking.top en Bee-padel.com.com Account en Site:

Als u een blog/site op de Website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en blog, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met de blog. U mag uw blog niet misleidend of onwettig beschrijven of sleutelwoorden toewijzen, ook niet op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen, en Eventbooking.top en Bee-padel.com kunnen elke beschrijving of sleutelwoord wijzigen of verwijderen die zij ongepast of onwettig achten, of anderszins waarschijnlijk Eventbooking.top en Bee-padel.com aansprakelijkheid zal veroorzaken. U moet Eventbooking.top en Bee-padel.com onmiddellijk op de hoogte stellen van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Eventbooking.top en Bee-padel.com zijn niet aansprakelijk voor enige handelingen of omissies van u, inclusief eventuele schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit dergelijke handelingen of omissies.

Verantwoordelijkheid van Bijdragers:

Als u een blog beheert, op een blog reageert, materiaal op de Website plaatst, links op de Website plaatst of anderszins materiaal beschikbaar maakt via de Website (elk dergelijk materiaal, “Content”), bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en schade die voortvloeit uit die inhoud. Dat is het geval ongeacht of de betreffende inhoud tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware betreft. Door inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

Het downloaden, kopiëren en gebruik van de inhoud geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen van een derde partij;

Als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u maakt, u toestemming van uw werkgever heeft ontvangen om de inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele software, te plaatsen of beschikbaar te stellen, of u heeft van uw werkgever een afstandsverklaring verkregen voor alle rechten op of met betrekking tot de inhoud;

U volledig hebt voldaan aan eventuele licenties van derden met betrekking tot de inhoud en al het nodige hebt gedaan om alle vereiste voorwaarden met succes door te geven aan eindgebruikers;

De inhoud bevat geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;

De inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om het verkeer naar sites van derden te leiden, de zoekmachineclassificaties van sites van derden te verhogen of verdere onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden over de bron van het materiaal (zoals spoofing);

De inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet aan tot geweld tegen individuen of entiteiten, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij;

Uw blog wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotionele methoden;

Uw blog heeft geen naam die uw lezers misleidt dat u een andere persoon of bedrijf bent. Bijvoorbeeld, de URL of naam van uw blog is niet de naam van een persoon anders dan uzelf of een bedrijf anders dan het uwe; en

U heeft, in het geval van inhoud die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig gecategoriseerd en/of beschreven, hetzij op verzoek van Eventbooking.top en Bee-padel.com of anderszins.

Door Content in te dienen bij Eventbooking.top en Bee-padel.com voor opname op uw website, verleent u Eventbooking.top en Bee-padel.com een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Inhoud te reproduceren, aan te passen en te publiceren, uitsluitend voor weergave, distributie en promotie van uw blog. Als u Inhoud verwijdert, zal Eventbooking.top en Bee-padel.com redelijke inspanningen leveren om deze van de Website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud mogelijk niet onmiddellijk niet beschikbaar worden gemaakt.

Zonder enige van die voorstellingen of garanties te beperken, heeft Eventbooking.top en Bee-padel.com het recht (maar niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken van Eventbooking.top en Bee-padel.com, (i) weigeren of verwijderen van content die, naar redelijke mening van Eventbooking.top en Bee-padel.com, enig Eventbooking.top en Bee-padel.com-beleid schendt of op enigerlei wijze schadelijk of onaanvaardbaar is, of (ii) de Website beëindigen of de toegang tot en het gebruik van de Website ontzeggen aan een individu of entiteit om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van Eventbooking.top en Bee-padel.com. Eventbooking.top en Bee-padel.com heeft geen verplichting om een terugbetaling te verstrekken van eventuele eerder betaalde bedragen.

Betalings- en Verlengingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door een product of dienst te selecteren, stemt u ermee in Eventbooking.top en Bee-padel.com de eenmalige en/of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen zoals aangegeven (aanvullende betalingsvoorwaarden kunnen worden opgenomen in andere communicatie). Abonnementsbetalingen worden vooraf in rekening gebracht op de dag dat u zich aanmeldt voor een Upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. Betalingen zijn niet restitueerbaar.

Automatische Verlenging

Tenzij u Eventbooking.top en Bee-padel.com vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode op de hoogte stelt dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor dat abonnement (evenals eventuele belastingen) te innen met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat we voor u hebben geregistreerd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij Eventbooking.top en Bee-padel.com.

Diensten

Vergoedingen; Betaling

Door u aan te melden voor een Diensten-account stemt u ermee in Eventbooking.top en Bee-padel.com de toepasselijke setup-kosten en terugkerende kosten te betalen. Toepasselijke kosten worden gefactureerd vanaf de dag dat uw services zijn ingesteld en voorafgaand aan het gebruik van dergelijke services. Eventbooking.top en Bee-padel.com behouden zich het recht voor de betalingsvoorwaarden en -kosten te wijzigen met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan u. Diensten kunnen door u op elk moment met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan Eventbooking.top en Bee-padel.com worden geannuleerd.

Ondersteuning

Als uw service toegang omvat tot prioritaire e-mailsupport. “E-mailsupport” betekent de mogelijkheid om op elk moment technische ondersteuning aan te vragen per e-mail (met redelijke inspanningen van Eventbooking.top en Bee-padel.com om binnen twee werkdagen te reageren) met betrekking tot het gebruik van de VIP-services. “Prioriteit” betekent dat ondersteuning prioriteit krijgt boven ondersteuning voor gebruikers van de standaard- of gratis services van Eventbooking.top en Bee-padel.com.com. Alle ondersteuning wordt geleverd volgens de standaardpraktijken, procedures en beleidsregels van Eventbooking.top en Bee-padel.com.

Verantwoordelijkheid van Websitebezoekers

Eventbooking.top en Bee-padel.com hebben niet alle materialen, inclusief computersoftware, die op de Website zijn geplaatst, beoordeeld en kunnen daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de Website te exploiteren, stellen Eventbooking.top en Bee-padel.com niet voor of impliceren zij dat zij het geplaatste materiaal goedkeuren, of dat zij geloven dat dergelijk materiaal accuraat, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud met technische onjuistheden, typografische fouten en andere fouten. De Website kan ook materiaal bevatten dat inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten schendt of in strijd is met de intellectuele eigendoms- en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruik onderhevig is aan aanvullende voorwaarden en bepalingen, expliciet of impliciet verklaard. Eventbooking.top en Bee-padel.com wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of van enige download door die bezoekers van de inhoud die ze hebben geplaatst.

Inhoud Geplaatst op Andere Websites.

We hebben niet alle inhoud, inclusief computerprogramma’s, die beschikbaar is via de websites en webpagina’s waarnaar Eventbooking.top en Bee-padel.com.com linken, beoordeeld en kunnen dit ook niet beoordelen. Eventbooking.top en Bee-padel.com hebben geen controle over die niet-Eventbooking.top en Bee-padel.com websites en webpagina’s en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of gebruik. Door te linken naar een niet-Eventbooking.top en Bee-padel.com website of webpagina, stellen Eventbooking.top en Bee-padel.com niet voor of impliceren ze niet dat ze een dergelijke website of webpagina goedkeuren. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of vernietigende inhoud. Eventbooking.top en Bee-padel.com wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-Eventbooking.top en Bee-padel.com websites en webpagina’s.

Auteursrechtinbreuk en DMCA-beleid.

Omdat Eventbooking.top en Bee-padel.com anderen vragen om hun intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren ze ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat op Eventbooking.top en Bee-padel.com.com is geplaatst of waarnaar wordt gelinkt uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om Eventbooking.top en Bee-padel.com op de hoogte te stellen via het Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid. Eventbooking.top en Bee-padel.com zullen reageren op dergelijke kennisgevingen, inclusief indien nodig of passend door het verwijderen van het inbreukmakende materiaal of het uitschakelen van alle links naar het inbreukmakende materiaal. Eventbooking.top en Bee-padel.com zullen de toegang van een bezoeker tot en het gebruik van de Website beëindigen als de bezoeker onder passende omstandigheden wordt beschouwd als een herhaalde schender van de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Eventbooking.top en Bee-padel.com of anderen. In geval van een dergelijke beëindiging heeft Eventbooking.top en Bee-padel.com geen verplichting om een terugbetaling te doen van eerder aan Eventbooking.top en Bee-padel.com betaalde bedragen.

Intellectueel Eigendom.

Dit Akkoord draagt geen intellectueel eigendom over van Eventbooking.top en Bee-padel.com aan u, noch aan derden, en alle rechten, titel en belang in en op een dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Eventbooking.top en Bee-padel.com. Eventbooking.top en Bee-padel.com, Eventbooking.top en Bee-padel.com.com, het Eventbooking.top en Bee-padel.com.com logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met Eventbooking.top en Bee-padel.com.com, of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Eventbooking.top en Bee-padel.com of de licentiegevers van Eventbooking.top en Bee-padel.com. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Website kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Website verleent u geen recht of licentie om enig handelsmerk van Eventbooking.top en Bee-padel.com of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Advertenties.

Eventbooking.top en Bee-padel.com behouden zich het recht voor om advertenties op uw blog weer te geven, tenzij u een advertentievrij account heeft aangeschaft.

Aanwijzing.

Eventbooking.top en Bee-padel.com behouden zich het recht voor om attributielinks weer te geven, zoals ‘Blog op Eventbooking.top en Bee-padel.com.com,’ de auteur van het thema, en de attributie van het lettertype in de voettekst of werkbalk van uw blog.

Partner Producten.

Door een partnerproduct (bijvoorbeeld een thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van die partner. U kunt op elk moment afzien van hun algemene voorwaarden door het partnerproduct uit te schakelen.

Domeinnamen.

Als u een domeinnaam registreert, gebruikt of overdraagt, erkent en stemt u ermee in dat het gebruik van de domeinnaam ook onderhevig is aan de beleidsregels van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), inclusief hun Registratierechten en -verplichtingen.

Wijzigingen.

Eventbooking.top en Bee-padel.com behouden zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van dit Akkoord te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Akkoord periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in dit Akkoord, betekent aanvaarding van die wijzigingen. Eventbooking.top en Bee-padel.com kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies aanbieden via de Website (inclusief, maar niet beperkt tot, de introductie van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden van dit Akkoord.

Beëindiging.

Eventbooking.top en Bee-padel.com kunnen op elk moment, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, uw toegang tot alle of een deel van de Website beëindigen. Als u dit Akkoord of uw Eventbooking.top en Bee-padel.com.com account (indien u er een heeft) wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de Website. Niettegenstaande het voorgaande kan een betaald dienstenaccount alleen door Eventbooking.top en Bee-padel.com worden beëindigd als u deze Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van Eventbooking.top en Bee-padel.com corrigeert; mits, Eventbooking.top en Bee-padel.com de Website onmiddellijk kunnen beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze dienstverlening. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard van kracht zouden moeten blijven na beëindiging, zullen van kracht blijven na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer van Garanties.

De Website wordt geleverd “zoals het is.” Eventbooking.top en Bee-padel.com en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Eventbooking.top en Bee-padel.com, noch zijn leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website vrij zal zijn van fouten of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u de Website naar eigen goeddunken en op eigen risico downloadt of anderszins content of diensten verkrijgt via de Website.

Aansprakelijkheidsbeperking.

In geen geval zal Eventbooking.top en Bee-padel.com, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enige aangelegenheid van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of corruptie van gegevens; of (iv) voor enige bedragen die de kosten betaald door u aan Eventbooking.top en Bee-padel.com onder deze overeenkomst overschrijden gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Eventbooking.top en Bee-padel.com zullen geen aansprakelijkheid hebben voor enig falen of vertraging als gevolg van zaken buiten hun redelijke controle. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover dit verboden is door de toepasselijke wet.

Algemene Vertegenwoordiging en Garantie.

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Website in strikte overeenstemming zal zijn met het Eventbooking.top en Bee-padel.com Privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief, maar niet beperkt tot, lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of een andere overheidsinstantie, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u woont) en (ii) uw gebruik van de Website niet in strijd zal zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Vrijwaring.

U stemt ermee in Eventbooking.top en Bee-padel.com, zijn aannemers, licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aanspraken en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.

Diversen.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Eventbooking.top en Bee-padel.com en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een geautoriseerde leidinggevende van Eventbooking.top en Bee-padel.com, of door het plaatsen van een herziene versie door Eventbooking.top en Bee-padel.com. Behoudens voor zover van toepassing zijnde wetgeving anders bepaalt, wordt deze Overeenkomst, elke toegang tot of het gebruik van de Website beheerst door de wetten van Barcelona, Spanje, met uitsluiting van de bepalingen inzake conflicten van wetten, en de juiste locatie voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hetzelfde, zal zijn de staat- en federale rechtbanken gevestigd in Barcelona, Spanje. Met uitzondering van vorderingen tot injunctieve of billijke verlichting of vorderingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die kunnen worden ingesteld bij elke bevoegde rechtbank zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst uiteindelijk worden beslecht door de Comprehensive Arbitration Rules van de Judicial Arbitration and Mediation door drie arbiters aangesteld door dergelijke regels. De arbitrage vindt plaats in Barcelona, Spanje, in de Engelse taal, en de uitspraak van de arbiter kan ten uitvoer worden gelegd in elke rechtbank. De in het gelijk gestelde partij in enige actie of procedure ter handhaving van deze Overeenkomst heeft recht op kosten en advocatenkosten. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden uitgelegd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weer te geven, en de overige delen blijven volledig van kracht. Een afstand van een van de partijen van een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst of enige schending daarvan, in een bepaald geval, zal geen afstand van die bepaling of voorwaarde of enige daaropvolgende schending daarvan inhouden. U kunt uw rechten onder deze Overeenkomst overdragen aan elke partij die instemt met en akkoord gaat met de voorwaarden; Eventbooking.top en Bee-padel.com kunnen hun rechten onder deze Overeenkomst overdragen zonder enige voorwaarde. Deze Overeenkomst zal bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 

Voor vragen kunt u mailen naar: admin@eventbooking.top